Drewniany kościół św. Macieja w Trzebicku

Gmina Cieszków

Kościół św. Macieja - powstanie datowane na 1672, wykonany z drewna, zabytek wpisany w dniu 23.02.1959 do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego pod numerem 498 . Stan bardzo dobry. Kościół pod wezwaniem świętego Macieja w Trzebicku jest rzadkim już dzisiaj przykładem drewnianego budownictwa sakralnego. Wznosi się malowniczo na wzgórzu, a jego południowe ściany ocieniają okazałe dęby rosnące na otaczającym świątynię cmentarzu. Budowlę o konstrukcji zrębowej, krytą gontem, z trzech stron ujmują niskie podcienie czyli soboty. Legenda wiąże początki kościoła z misjonarską działalnością świętego Wojciecha, który miał się tu zatrzymać w drodze do Prus . Za rok powstania budowli przyjmuje się jednak datę 1672, choć z pewnością powstała ona na miejscu istniejącej wcześniej świątyni. W jednonawowym wnętrzu wyróżnia się manierystyczna ambona oraz wczesnobarokowy ołtarz główny z 1678 r., w którym umieszczono obraz z wyobrażeniem świętej Rodziny. Na uwagę zasługuje też epitafium Melchiora i Urszuli von Gafron prezentujące liczne przedstawienia herbów. Najstarszym elementem wyposażenia kościoła jest spiżowy dzwon, umieszczony na wieży kościoła, z której roztacza się wspaniały widok na Dolinę Baryczy.

www.cieszkow.pl

AKCJA PROMOCYJNA - KOLOROWY SZLAK KARPIA na DNIACH KARPIA

PIECZĄTKA DOSTĘPNA:

Trzebicko - biblioteka
środy w godz. 14:00 - 18:00.