Zespół Pałacowo-Parkowy w Goszczu (dawny pałac Reichenbachów)

Gmina Twardogóra

Zespół pałacowo-parkowy w Goszczu to najokazalsze i rzadkie na Śląsku, czteroskrzydłowe założenie typu palladiańskiego. Ze świetności dworu pozostały jednak ruiny oraz zamieszkałe obecnie budynki gospodarskie. 

W miejscu, w którym dzisiaj stoją ruiny pałacu, już w XII w. istniał zamek. W 1727 r. majątek zakupiła rodzina von Reichenbach. Na miejscu dworu wybudowano w latach 1730 - 1740 pałac, który został przebudowany przez budowniczych włoskich na dwuskrzydłowy, dwukondygnacjowy pałac z ogrodem i "salla terrena". W 1749 zakończono budowę oranżerii. Całość zespołu dworsko-pałacowego zgrupowano wokół prostokątnego dziedzińca, którego oś główną stanowił budynek pałacu. Prowadziły do niego trzy bramy wjazdowe. Zespół tworzyły ponadto: dwa budynki łącznikowe, dwie oficyny – dawne domy gościnne, oficyna mieszkalna, stajnia koni wyjazdowych, maneż, dom ogrodnika, budynek bramny (obecnie dom nr 63, z przełomu XVIII/XIX w.), dwa domy służby pałacowej (z 1760 r.), a także park, który na przestrzeni wieków dostosowywano do panującej mody. Do kompleksu należała również oranżeria, łącząca pałac z ewangelickim kościołem pałacowym. Do 1945 r. kompleks stanowił własność rodu von Reichenbach. Potem stacjonowały tu wojska radzieckie. Kiedy go opuściły, obiekty zostały przejęte przez lokalne władze. Pod koniec 1947 r. w pałacu wybuchł pożar. Obecnie korpus pałacu znajduje się w całkowitej ruinie. W dawnych oficynach pałacowych i domach gościnnych znajdują się prywatne mieszkania.

 

Pałac w Goszczu bywa porównywany do Wilanowa i Poczdamu, dlatego Gmina postanowiła etapami ratować poszczególne budynki w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu. W wyremontowanych częściach obiektu odbywają się ekspozycje (w części wystawienniczej obiektu byłej stajni), a także przedstawienia teatralne i koncerty (w maneżowni). Cały kompleks jest też ulubionym miejscem plenerów malarskich i fotograficznych. Na błoniach parkowej części kompleksu odbywają się sezonowe imprezy rekreacyjne i kulturalne, m. in. doroczny Festyn Rodzinny "Taaaka ryba". 

 

Obok wyremontowanej części pałacu odnaleźć można figurę karpia, która powstała w ramach projektu „Kolorowy Szlak Karpia” łączącego ciekawe obiekty architektoniczne, rekreacyjne oraz miejsca plenerowe Doliny Baryczy.

www.twardogora.pl

AKCJA PROMOCYJNA - KOLOROWY SZLAK KARPIA na DNIACH KARPIA

 

PIECZĄTKA DOSTĘPNA:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze, ul. Wrocławska 39, TWARDOGÓRA 

Od Poniedziałku do Niedzieli w godz. 08:00-22:00