Kościół św. A. Boboli w Miliczu

-

Kościół św. Andrzeja Boboli w Miliczu jest jedną z ważniejszych dla historii Śląska budowli sakralnych. Związany jest z dziejami skomplikowanych stosunków wyznaniowych. Na skutek postanowień kończącego wojnę 30 - letnią pokoju westfalskiego w 1648 r., śląscy ewangelicy mieli zagwarantowaną "wolność wyznania" ale bez "wolności kultu". Milickie trzy kościoły, podobnie jak pozostałe na Śląsku, musiały być zwrócone katolikom. Ewangelikom pozwolono na zbudowanie jedynie trzech nowych świątyń, tzw. Kościołów Pokoju (dwie z nich stoją do dziś: w Świdnicy i Jaworze i są wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO). Poprawa sytuacji ewangelików nastąpiła w 1707 r. Wówczas cesarz austriacki Józef I, któremu podlegał wówczas Śląsk, obawiając się nowej wojny z królem Szwecji, Karolem XII, występującym jako gwarant praw ewangelików, zawarł z nim nową ugodę w Altranstädt. Zobowiązał się do zwrotu protestantom ze Śląska części kościołów i zgodził się na budowę nowych sześciu tzw. Kościołów Łaski: w Kożuchowie, Żaganiu, Miliczu, Cieszynie, Jeleniej Górze i Kamiennej Górze. By ograniczyć do nich dostęp zgoda obejmowała wyłącznie miejscowości leżące na peryferiach Śląska, a same budowle musiały stać poza murami miejskimi.
Budowla została zaprojektowana przez Gottfrieda Hoffmana. Wzorowana była bezpośrednio na Kościele Pokoju w Świdnicy, z tą różnicą, że posiadała wieżę, której w Kościołach Pokoju nie wolno było wznosić. Na wzór kościoła świdnickiego zastosowano tu drewnianą konstrukcję szkieletową wypełnianą cegłą, tzw. mur pruski.
(Zródło: wikipedia, barycz.pl

AKCJA PROMOCYJNA - KOLOROWY SZLAK KARPIA na DNIACH KARPIA

PIECZĄTKA DOSTĘPNA TYMCZASOWO W:

Stowarzyszenie ,,PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy"

Od Poniedziałku do Piątku w godz. 8:30:00-15:30

Sobota i Niedziela - nieczynne