Centrum Edukacyjno - Turystyczne NATURUM Stawy Milickie SA w Rudzie Sułowskiej

Stawy Milickie SA

Dla gości CET NATURUM przygotowanych zostało szereg atrakcji edukacyjnych, odwołujących się do tradycji rybackich i walorów przyrodniczych regionu. Teraz można zabawić się w ornitologów obserwujących ptaki z wykorzystaniem profesjonalnych lornetek i lunet oraz poznać specyfikę regionu pod względem tradycji rybactwa Doliny Baryczy i metod hodowli ryb słodkowodnych. Warto wziąć udział w zajęcia Centrum Edukacyjno-Turystycznego NATURUM, polegających na zwiedzaniu Muzeum Tradycji Rybactwa, uczestnictwie w warsztatach edukacyjnych nt. ryb słodkowodnych i spektakularnych pokazach technik odłowowych. Dla najmłodszych niezapomnianą atrakcją będzie spacer ścieżką zmysłów, zwierzyniec oraz edukacyjny plac zabaw.  Zaspokoić głód można po drugiej stronie obiektu, gdzie znajduje się wyjątkowo urokliwe łowisko i restauracja (również punkt na Kolorowym Szlaku Karpia). Zdecydowanie najciekawszym doświadczeniem jest wzięcie udziału w organizowanym fotosafari. Uczestnicy mają okazję obserwować i fotografować wiele lokalnie spotykanych gatunków ptaków. Specjalnie przygotowane bryczki konne poruszają się po biegnącej urokliwymi groblami ścieżce edukacyjno-przyrodniczej, znajdującej się na niedostępnej dla turystów części rezerwatu "Stawy Milickie". Kolorowego Karpia odnaleźć można idąc ścieżką w stronę zwierzyńca i edukacyjnego placu zabaw, za Gospodą 8 Ryb

http://www.cet.stawymilickie.pl/pl,cet,57.html

AKCJA PROMOCYJNA - KOLOROWY SZLAK KARPIA na DNIACH KARPIA

PIECZĄTKA DOSTĘPNA:

Gospoda 8 Ryb - recepcja,